MRadio Hot Quizzes Hot Prizes ชวนคุณไปกระโดด กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ของ ZEAL

17
/ Jun
Sunday
2018

MRadio Hot Quizzes Hot Prizes ชวนคุณไปกระโดด กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ของ ZEAL

Act35_06JUN_Zeal[Mail]

สองรักฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง สองรักทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ…… มากอดคอร้องเพลงนี้ไปด้วยกัน
พร้อมอีกกว่า 30 เพลง ที่ ZEAL ขนมาร้องในคอนเสิร์ตนี้พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ

เพียงตอบคำถามในแอพฯ MRadio ก็มีสิทธิ์ลุ้นบัตรชมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ของ ZEAL
5 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รวมมูลค่า 12,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิ.ย.61

กติกาการร่วมสนุก

1.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 6-17 มิ.ย.2561

2.ตอบคำถามผ่าน MRadio Application ในหน้าเมนู Hot Quizzes Hot Prizes 1 ชื่อ ต่อ Email ต่อ 1 สิทธิ์ ในการร่วมกิจกรรม

3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่าน MRadio Application เท่านั้น วันที่ 18 มิ.ย.2561

4.ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ต้องทำตามกติกาอย่างถูกต้องเท่านั้น

5.หากผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดกติกา ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ
หรือ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.MRadio ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วิธีการเล่น กติกา และ เงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการและทีมงาน

7.คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด