MRadio แจก ข้าวออร์แกนิคเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ฟังผู้โชคดี

22
/ Jul
Sunday
2018

MRadio แจก ข้าวออร์แกนิคเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ฟังผู้โชคดี

Act36_07JULY_ข้าวธรรม[Mail]

MRadio ขอส่งต่อคำอวยพรดีๆ ด้วยเซต “อายุ วรรณะ สุขะ พละ” ข้าวธรรม คัลเจอร์ ข้าวออร์แกนิคเพื่อคนรักสุขภาพ

เพียงร่วมสนุกที่หน้า Page Facebook MRadio ก็มีสิทธิ์ลุ้น

 

กติกาการร่วมสนุก

1.กดไลค์เพจ MRadio
2. กด Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ พร้อมแท็กเพื่อน 1 คน
3. ติด แฮชแท็ก #MRadioข้าวธรรมคัลเจอร์
4. คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่า “ข้าวธรรมคัลเจอร์”

กิจกรรมแจก 1 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 ก.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่าน MRadio Application เท่านั้น วันที่ 23 ก.ค.2561

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ต้องทำตามกติกาอย่างถูกต้องเท่านั้น

–  หากผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดกติกา ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–  MRadio ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วิธีการเล่น กติกา และ เงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการและทีมงาน

–  คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด