คนชอบเรื่องผีห้ามพลาด “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” ลุ้นบัตรฟรี! กับ MRadio Hot Quizzes Hot Prizes

03
/ Jun
Sunday
2018

คนชอบเรื่องผีห้ามพลาด “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” ลุ้นบัตรฟรี! กับ MRadio Hot Quizzes Hot Prizes

Act33_05MAY_แม่นาค[Social]

เพียงแค่ตอบคำถามใน MRadio Hot Quizzes Hot Prizes ของแอพฯ MRadio ก็มีสิทธิ์ลุ้น ชมละครเวที แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล
3 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารวม 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61


กติกาการร่วมสนุก

1.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่14 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

2.ตอบคำถามผ่าน MRadio Application ในหน้าเมนู Hot Quizzes Hot Prizes  1 ชื่อ ต่อ Email ต่อ 1 สิทธิ์ ในการร่วมกิจกรรม

3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่าน MRadio  Application เท่านั้น วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61

4.ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ต้องทำตามกติกาอย่างถูกต้องเท่านั้น

5.หากผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดกติกา ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.MRadio ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วิธีการเล่น กติกา และ เงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการและทีมงาน

7.คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด