Dj พิม

Dj พิม

ดีเจ พิมพ์

ฉัตรชุดา มาลัยทอง

แนวเพลงที่ชอบ: Pop

บุคลิกภาพ: สดใส ร่าเริง พูดคุยเก่ง

ทัศนคติต่ออาชีพ DJ: อยากเปิดประวบการณ์ใหม่ๆ และพบปะผู้คน

ผลงานที่ผ่านมา: ดีเจ