Dj มะพร้าว

Dj มะพร้าว

ดีเจ มะพร้าว

พรลภัส ช่วยพัฒน์

แนวเพลงที่ชอบ : Electro House, Easy Listening

บุคลิกภาพ : สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็น

ทัศนคติต่ออาชีพ DJ : ด้วยรักและผูกพันครับ

ผลงานที่ผ่านมา : Dj we love Hadyai 92FM,Dj Spice on air,Dj Chill Bar,Dj Radiolism