Dj หนุ่ย

Dj หนุ่ย

ดีเจ หนุ่ย

นนท์ปวิธ ว่องบรรเจิด

แนวเพลงที่ชอบ: Pop, Pop-Rock

บุคลิกภาพ: ร่าเริง เข้ากับคนง่าย อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์

ทัศนคติต่ออาชีพ DJ: เป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถ ทำให้ฝึกเป็นคนกล้าแสดงออก

ผลงานที่ผ่านมา: ดีเจ