Dj ตูเต้

Dj ตูเต้

ดีเจ ตูเต้

ภูริภัทธ วงศ์รัตนเพชร

แนวเพลงที่ชอบ : Rock, Funk, Pop

บุคลิกภาพ : เป็นกันเอง มองโลกในแง่ดี และสนุกสนาน

ทัศนคติต่ออาชีพ DJ : สามารถให้แรงบัลดาลใจ สื่อสารหรือส่งต่อเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว

ผลงานที่ผ่านมา : –