Life Style

แว่นหายฝ้าตอนใส่หน้ากากอนามัย

MRadio เข้าใจผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาฝ้าขึ้นแว่นเมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัย ฝ้าขึ้นแว่นเป็นสิ่งรบกวนใจที่พบบ่อยๆ คุณใส่แว่นเท่านั้นจึงเข้าใจ แต่วิธีแก้ฝ้าขึ้นแว่นขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยก็แสนง่ายดาย มีทริคๆ ง่าย 2 ข้อที่ MRadio ขอแนะนำในวันนี้

ด้านที่มีโครงลวดที่เราต้องปรับให้แนบสันจมูกของเรานั้น สำหรับคนที่ใส่แว่น ให้ลองพับลงมา 1 พับ จากนั้นก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตามปกติ

อีกวิธีนึงในตำแหน่งเดียวกัน ด้านที่มีโครงลวดให้นำกระดาษทิชชู่ 1 แผ่น พับครึ่งกระดาษทิชชู่ วางด้านในหน้ากากอนามัย โดยวางทิชชูให้อยู่เหนือหน้ากากอนามัยเล็กน้อยเท่ากับเป็นการรองหน้ากากอนามัยด้วยกระดาษทิชชู่ก่อน 1 ชั้น

เพียงเท่านั้นปัญหาฝ้าขึ้นแว่นขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยก็หมดไปแล้ว

CR Pic.ทวิตเตอร์ @krik2_thegod, kotaku

noon noon

July 22nd, 2020

No Comments

Comments are closed.