Uncategorized

สูบบุหรี่ เสี่ยงติด โควิด-19 สูง

นิตยสารฟอร์บส์ เผยผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารนิวอิงแลนด์เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยศูนย์ศึกษานิโคติน ของคลินิกเมโย ซึ่งเป็นสถาบันโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประเทศสหรัฐ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

Closeup of hand holding cigarr

ทั้งนี้ งานวิจัย พบว่า ในจำนวนผู้ติดโควิด-19 ชาวจีน 1,099 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 173 คน ซึ่ง 16.9%ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้สูบบุหรี่ และ 5.2% เคยสูบบุหรี่มาก่อน

CR.bangkokbiznews.com

noon noon

March 26th, 2020

No Comments

Comments are closed.