Uncategorized

อิตาลีสั่งปิดแคว้นทางเหนือชั่วคราว! เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

close-up-focused-italy-european-map_23-2148232486

ในขณะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก   ทางการอิตาลีมีคำสั่งปิดแคว้นทางตอนเหนือของประเทศเป็นการชั่วคราว นั่นคือ แคว้นลอมบาร์เดียและแคว้นเวเนโต โดยห้ามเดินทางเข้า-ออกแคว้นดังกล่าวในช่วงเวลานี้ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 3 เมษายนนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษจำคุก 3 เดือน และปรับเป็นเงิน 206 ยูโร หรือประมาณ 7,400 บาท

beautiful-panoramic-view-duomo-square-milan-with-big-stree_1220-1253

นอกจากการห้ามเข้า-ออกแคว้นเป็นการชั่วคราวแล้ว ยังประกาศปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่างๆ ชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงและ ยกเลิกการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนาและการแต่งงานที่ให้ผู้คนมาชุมนุมกันในช่วงเวลานี้

flags-italy_1232-3049

ล่าสุด อิตาลีมียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงเกือบ 7,400 รายแล้ว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 366 ราย

 

Cr. thestandard.co

noon noon

March 10th, 2020

No Comments

Comments are closed.