Uncategorized

ต้นตอสำคัญของเชื้อไวรัสระบาดครั้งใหญ่โคโรนา

3d-medical-background-with-abstract-virus-cells_1048-10413

ภาษาลาติน corona แปลว่า crown หรือ มงกุฎ มีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส ทำให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นเหมือน “มงกุฎ” การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มักจะมีที่มาจากสัตว์ ก่อนที่จะมีการแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์  สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็เช่นเดียวกัน

108_20141021174342.

โดยผลการศึกษาล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Medical Virology ระบุว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีความใกล้ชิดกับลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสซาร์สและไวรัสเมอร์สที่มาจาก ค้างคาวมากที่สุด

original-1533347281432

ก่อนที่จะพบว่า ลักษณะตัวรับของเชื้อไวรัสที่กลายพันธ์นี้จะมีความคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในงู จึงมีความเป็นไปได้ที่งู โดยเฉพาะงูเห่าจีน อาจเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดการกลายพันธ์จากค้างคาวเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

Pic CR. คลังสมุนไพร.com / horoscope.thaiza.com

noon noon

January 28th, 2020

No Comments

Comments are closed.