Uncategorized

พบผลงานศิลปะมูลค่า 2 พันล้านบาท หลังสูญหายร่วม 23 ปี

update2-5-1

สำหรับผลงานศิลปะ ‘Portrait of a Lady’ ของจิตรกรชื่อดังชาวออสเตรีย กุสตาฟ คลิมต์ ถูกขโมยไปเมื่อปี 1997 หรือเมื่อประมาณ 23 ปีที่แล้ว ล่าสุดได้ถูกค้นพบอยู่ในกำแพงของแกลเลอรีจัดแสดงงานศิลปะ Ricci Oddi Modern Art ในเมืองปิอาเซนซา ประเทศอิตาลี

Gustav_Klimt

ผลงานศิลปะของ กุสตาฟ คลิมต์ ชิ้นนี้ ถูกรังสรรค์ขึ้นในช่วงระหว่างปี 1916-1917 หรือเมื่อประมาณ 104 ปีที่แล้ว และสูญหายไปจากแกลเลอรีแห่งนี้ระหว่างที่ตัวอาคารอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมในปี 1997  โดยความพิเศษของงานชิ้นนี้คือ การเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ภาพเพนต์พอร์เทรตหญิงสาวในช่วงบั้นปลายชีวิตของคลิมต์ ก่อนที่เขาจะจากไปทั้งๆ ที่งานศิลปะบางชิ้นก็ยังไม่เสร็จดี

ทั้งนี้ ผลงาน Portrait of a Lady มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ที่มีรายงานว่าสูญหายในอิตาลี รองจากผลงานของคาราวัจโจ ที่ถูกขโมยไปจากโบสถ์แห่งหนึ่งในปี 1969

Pic CR. th.wikipedia.org / thestandard.co

noon noon

January 21st, 2020

No Comments

Comments are closed.