Uncategorized

คริสต์มาส รีธ หรือ พวงมาลัยคริสต์มาสแขวนไว้ด้วยความเชื่อ

คริสต์มาส รีธ Christmas wreath หรือ พวงมาลัยคริสต์มาส เป็นพวงมาลัยที่ผู้คนมักจะนำไปแขวนที่หน้าประตูเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันในช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญรวมถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วย

person-decorating-christmas-wreath_23-2147970662

โดยพวงมาลัยคริสต์มาสนั้นถูกร้อยด้วยโบสีแดง ที่แสดงให้เห็นถึงความรื่นเริง ใบไม้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เป็นนิรันดร์ ซึ่งจะแสดงถึงความมีศรัทธาต่อวันประสูติของพระเยซู รูปร่างวงกลมของพวงมาลัยเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงมงกุฏหนามที่อยู่บนศีรษะของพระเยซู

christmas-wreath-with-holly-berry-dry-orange-slice-hanged-door_114579-1727

อีกความเชื่อหนึ่งของพวงมาลัยคริสต์มาส คือ การแขวนพวงมาลัยที่มีสีเขียวไว้ที่หน้าประตูนั้นจะช่วยปัดเป่าพลังอันชั่วร้ายได้ และยังเป็นการเตือนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้รู้ว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ว

 

ข้อมูลจาก educatepark.com / hilight.kapook.com

noon noon

December 19th, 2019

No Comments

Comments are closed.