Uncategorized

ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่ 2

unesco-building

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน การนวดแผนไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)

Four-Hand-Thai-Massage-800x534

ซึ่ง การนวดแผนไทย อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้รับการยกย่องให้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ในการดูแลสุขภาพอันเก่าแก่ของไทย ซึ่งเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาถือเป็นการบำบัด ผู้นวดจะเป็นผู้ที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย พลังงาน และโครงสร้างของผู้ป่วย เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการอุดตันของพลังงานตามแนวเส้นและจุดต่าง ๆ บนร่างกาย โดยจะนวดเพื่อปรับสมดุลให้ธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ดินน้ำลมและไฟ ไหลเวียนได้ดีขึ้น

Traditional-Thai-Massage

ทั้งนี้ การนวดแผนไทย นับเป็นรายการที่สองของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ โขน ที่ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561

PIC CR. lullaby-spa.com

noon noon

December 17th, 2019

No Comments

Comments are closed.