Uncategorized

ไปเที่ยวญี่ปุ่นเช็คให้ดีว่าร้านสะดวกซื้อใกล้ที่พักคุณเปิดให้บริการ 24 ชม. หรือเปล่า

เนื่องด้วยประชากรในประเทศญี่ปุ่นที่ลดลง ส่งผลให้แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานกะกลางคืน ซึ่งส่งผลให้ในบางบริษัทยกเลิกการให้บริการ 24 ชั่วโมง

images

บางบริษัทเริ่มจากการลดชั่วโมงการเปิดให้บริการใน 612 สาขาลง หรือ 3.7 เปอร์เซ็นต์ของสาขาทั้งหมดมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บางบริษัทเริ่มทยอยงดให้บริการในช่วงกลางคืนบางสาขาแล้ว

images (1) images (2)

ปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงพนักงานร้านอาหารต่างๆ การก่องสร้างและการบริการด้านพยาบาล โดยตั้งแต่ปี 2014-2017 แรงงานในระบบลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นซึ่งเป็นผลพวงมากจากจำนวนประชากรที่ลดลงของญี่ปุ่น

Pic CR. brandinside.asia /  impressionconsult.com / brandbuffet.in.th

noon noon

November 21st, 2019

No Comments

Comments are closed.