Uncategorized

Coca-Cola ฉลากเขียวขวดรีไซเคิลจากขยะพลาสติกครั้งแรก

33

 

Coca-Cola แสดงให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีโดยร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอนาคต เปิดตัวขวดเครื่องดื่มที่ทำมาจากขยะพลาสติก โดยผ่านกรรมวิธี Upcycle หรือการยืดอายุวัสดุจากขยะพลาสติกคุณภาพต่ำที่เก็บได้จากชายหาด 84 แห่งและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งขวดโค้กสีเขียวล็อตแรกจำนวน 300 ขวด

22

ทั้งนี้ Coca-Cola ต้องการสร้างความตระหนักไม่ให้ผู้คนทิ้งขยะตามพื้นที่ธรรมชาติ

coca cola

โดย Coca-Cola วางแผนว่าจะเปิดตัวโค้กขวดแรกที่ผลิตจากขยะรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ในปี 2020

CR. thestandard.co / medium.com

 

noon noon

October 10th, 2019

No Comments

Comments are closed.