Uncategorized

เวียดนามเปิดโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในอาเซียน

aW1hZ2UvMjAxOS0wOS83NTQ1NDEyYWNmZjZjZTA4NDRlMGJkZjRhNzYwOTM1Yi5qcGc=

เวียดนามเปิดฟาร์มพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซาเตียง ซึ่งเป็นทะเลสาบขุดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

iqed05cd01f421489465503c7b781baa87

คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 688 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ไฟภายในครัวเรือนของประชาชนเกือบ 320,000 ครัวเรือน โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในฟาร์มแห่งนี้ จะถูกนำไปใช้แจกจ่ายภายในจังหวัดเตนิง และ ส่งต่อไปยังจังหวัดในภาคใต้ของเวียดนาม

solar_SGNRh

ทั้งนี้ เวียดนามระบุว่า ภายในปี 2030 เวียดนาม จะผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีสัดส่วน 3.3 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานทั้งหมด และ 20 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050

 

CR.voicetv.co.th / ryt9.com / saigoneer.com

noon noon

September 17th, 2019

No Comments

Comments are closed.