Uncategorized

วิธีการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับ “มนุษย์เงินเดือน”

หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเหลือเก็บ ซึ่งนับว่าน่าอิจฉามากๆ ที่คุณมีเงินเก็บมากจนไม่รู้จะลงทุนอะไร วันนี้ MRadio มีวิธีการลงทุนมาแนะนำ

green-plant-growing-from-coins_23-2147931178

ไม่ชอบเสี่ยง ไม่อยากเปลืองสมองคิด MRadio แนะนำ ฝากประจำ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูงมีความเสียงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง ผลตอบแทนต่ำ

close-up-man-s-hand-putting-coin-jar-using-calculator_23-2147892280

พันธบัตร ตราสารหนี้ เป็นการลงทุนโดยการปล่อยกู้ให้รัฐบาลหรือบริษัทเอกชน โดยผ่านการซื้อขายตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่นำออกมาจำหน่าย การลงทุนประเภทนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำพอๆ กับการฝากประจำ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 3% – 5% ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสารหนี้

business-people-discussing-results-successful-teamwork_1421-95

–  ชอบผลตอบแทนสูง MRadio แนะนำ กองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเก็บเงิน ผลตอบแทนของกองทุนรวมประมาณ 4% – 12% ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวม ซึ่งแต่ล่ะประเภทจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงย่อมมาก

Businessman checking stock market online

ชอบติดตามสถาณการณ์ มีเวลาศึกษา MRadio แนะนำ ลงทุนในตลาดหุ้น ได้รับความนิยม เหมาะกับคนที่ชอบศึกษาข้อมูล การอ่านงบการเงินได้ อ่านเป็น ซึ่งสำคัญมากสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น หากคุณอยากได้ผลตอบแทนสูง คุณควรเกาะติด

 

CR. moneyhub.in.th / tnews.co.th

noon noon

August 8th, 2019

No Comments

Comments are closed.