Life Style

Line เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สามารถลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้

Line  แอพพลิเคชั่นส่งข้อความยอดนิยม เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Unsend คือ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกหรือลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้ และจะต้องเป็นข้อความที่ถูกส่งภายใน 24 ชั่วโมง โดยข้อความจะถูกลบจากหน้าจอของทั้งคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่ส่งผิดและไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเห็นข้อความ ทั้งนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวจะให้บริการที่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก

 

2e68385127b44dd7837d2f94843e89b2_620

 

ข้อมูลและภาพจาก japantoday.com และ posttoday.com

noon noon

November 24th, 2017

No Comments

Comments are closed.